why

Brengt de stem van de patiënt in het hart van uw organisatie.

Dit doen we door de patiënt als partner te zien en samen oplossingen te creëren die de transitie naar persoonsgerichte zorg optimaliseren en de patiënten beleving verbeteren.

beleving

Waarom een persoonsgerichte aanpak onderdeel is van onze missie.

Gezondheidszorg is meer dan het voorkomen en genezen van ziekten met medicatie. Het gaat ook om het vergroten van zelfredzaamheid, om weer de regie over je eigen leven terug te krijgen. De zorg moet aansluiten bij het persoonlijke herstelproces. Het is dan ook tijd om breder naar gezondheid te kijken, naar de mens achter de ziekte en bewust te worden van de impact die ziekte op iemands leven heeft. Echt inzicht krijgen in de emoties, gedachten en belevingen van patiënten tijdens het ziekteproces. Dit vraagt om persoonsgerichte aanpak.

aanbod

Wil je meer inzicht verkrijgen in het creëren van een persoonsgerichte visie op het zorgproces? Oplossingen creëren die van waarde zijn voor de patiënt en diens kwaliteit van leven? Vaardigheden ontwikkelen om persoonsgerichte zorg een succes te maken? Of jouw visie en missie leren vertalen in een concreet strategie- of beleidsplan?

Een goed uitgewerkte en geïmplementeerde Patient Experience Map kan je uitkomst bieden.


Ik help je hier graag bij.

Patient experience mapping

We denken vaak te weten hoe patiënten hun zorg ervaren, maar als je het de patiënt zelf vraagt, blijkt dat in de praktijk regelmatig anders. Een Patient Experience Map helpt organisaties door de ogen van de patiënt te redeneren. Het leren begrijpen van de emotionele interacties, onbewuste verwachtingen, motivaties en gedragingen van de patiënten. En hoe deze, tijdens het zorgproces, verband houden met de belangrijkste mensen en processen om hen heen.

de stem van de patient

Door de luisteren naar patiënten, hun behoeften, drijfveren en motieven te interpreteren kunnen we de kansen voor verbetering van het zorgproces identificeren. En oplossingen leveren die bij deze behoeften passen en aansluiten bij de resultaten waar overheden en zorgverzekeraars op aandringen, en die patiënten samen met zorgverleners helpen om betere gezondheidsresultaten te bereiken.

over carla

OVER MIJ
Ik ben mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. Daarna heb ik mezelf in nationale en internationale banen gespecialiseerd in de strategische ontwikkeling, implementatie en operatie van zorgprojecten. Projecten die de gezondheidsresultaten en ervaringen van patiënten in heel Europa verbeteren.

MIJN MISSIE
Ik wil zorg bieden die de mens centraal stelt, boven de patiënt. Zorg die verder gaat dan het verschaffen van medicatie en informatie. Persoonlijke zorg, met oog voor de sociale omstandigheden en persoonlijke verlangens van patiënten. Door te luisteren naar hun stem, kom je tot de beste, passende zorgoplossingen.

Do we listen to understand, or do we listen to reply?

contact

Heb je vragen of specifieke wensen? Ik hoor het graag. Bel mij direct of stuur een e-mail, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

contact